Shanghai > Shanghai International Studies University

 

ประวัติย่อ
ก่อตั้งขึ้นในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1949 และได้เข้าร่วมโครงการ 211 กับทางภาครัฐของประเทศจีน ซึ่งส่งเสริมการเรียนรู้ในหลายๆ ด้าน ปัจจุบันทาง SISUได้มี 2 วิทยาเขต คือที่ Hongkou Districtและ Songjiang New District ในช่วงระยะเวลา 50 ปี ที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัย SISUได้กลายเป็นมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นในเรื่องของภาษา การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีอุปกรณ์การสอนครบครัน และยังมีความพร้อมทางด้านบุคลากร ที่มีศักยภาพสูง พร้อมที่จะให้ความรู้แก่นักศึกษา
 

  

 

หลักสูตรที่เปิดสอน
 

หลักสูตร

ระยะเวลาเรียน

รายละเอียด

 

 

 

 

 

ภาษาจีนระยะยาว

 

 

 

 

 

1  เทอม

หรือ 1 ปี

     เรียน 20 ชั่วโมง/สัปดาห์ๆ ละ 5 วัน แบ่งเป็น
     ระดับต้น 1 แบ่งย่อยเป็น A-B , ระดับต้น 2 แบ่งย่อยเป็น A-B , ระดับต้น 3 ,
     ระดับกลาง 1 , ระดับกลาง 2 , ระดับสูง 1 และ ระดับสูง 2

      การเรียนการสอนจะครอบคลุม : การฟัง พูด อ่าน เขียน การอ่านจับใจความ
การแปลภาษาจีน การใช้ภาษาในชีวิตประจำวันในประเทศจีน
การอ่านจากหัวข้อที่กำหนดให้

 

      ในตอนบ่ายจะมีวิชาเลือกเช่น การวาดภาพจีน การเขียนพู่กันจีน  ประวัติศาสตร์จีน
ไทเก๊ก และ วูซู

 

 

ภาษาจีนเร่งรัด

 

 

1  เทอม

       เหมาะสำหรับคนที่มีเวลาจำกัดต้องการพัฒนาทักษะทางภาษาจีนในระยะเวลาอันสั้น
แต่ต้องการพัฒนาภาษา โดยเฉพาะเรื่องของไวยากรณ์ ซึ่งโปรแกรมนี้จะช่วยให้
สามารถจดจำและนำภาษาจีนไปใช้ในการเรียน และใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้ 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

ปริญญาตรี

(ภาคภาษาจีน)

 

 

 

4 ปี

    ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องสอบเข้า แต่ต้องมีผลสอบ HSK ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ถึงจะเข้าเรียนได้

  คณะที่เปิดสอน

      - สาขาจีนธุรกิจ    รายละเอียดเพิ่มเติม

       - สาขาภาษาจีน + อังกฤษ   รายละเอียดเพิ่มเติม

ค่าใช้จ่ายสำหรับหลักสูตรต่างๆ
 

หลักสูตรที่เปิดสอนสำหรับนักเรียนต่างชาติ

ระยะเวลา

ค่าสมัคร

ค่าเทอม

ค่าหนังสือ

ปริญญาตรี สำหรับนักเรียนต่างชาติ4 ปี

1 ปี

400

18700

500

ปริญญาตรี อินเตอร์ English-taught international undergraduate programs 4 ปี

1 ปี

450

48000

500

จีนเร่งรัด Chinese- intensive course

1 ปี

450

33500

500

จีนเร่งรัด Chinese- intensive course

1 เทอม

450

16750

250

ภาษาจีนระยะยาว 1 ปี Update

1 ปี

450

18400

500

ภาษาจีนระยะยาว 1 เทอม Update

1 เทอม

450

9200

250หมายเหตุ//

  1. กิจกรรมบางอย่างจะเหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานระดับกลางเท่านั้น และ จะต้องมีผู้ลงทะเบียนเรียนในกิจกรรมนั้นตามจำนวนที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดถึง จะเปิด ทำการสอน
  2. ก่อนทำการเปิดเทอม ทางมหาวิทยาลัยจะทำการจัดสอบเพื่อแบ่งห้องเรียนตามความรู้ของผู้เรียน
  3. ผุ้เรียนที่ขาดเรียนเกิน 30 % จะไม่สามารถเข้าสอบในปลายภาคได้ และ ไม่ได้รับใบประกาศจากทางมหาวิทยาลัย
  4. ใบประกาศนียบัตร ผู้เรียนจะต้องทำเรื่องจากทางมหาวิทยาลัยด้วยตนเอง

 

  

**หลังจากที่ได้ชำระเงินให้กับทางมหาวิทยาลัยแล้วจะไม่สามารถเรียกเงินคืนได้**

 

 

รายละเอียดหอพัก


 

 

The International Education Center

For semester programs:
Double room 86 RMB per person per day; Deluxe double room 99 RMB per person per day; 
Single room 135 RMB per day; Superior Single room: 165 RMB/day..

1. โทรศัพท์ในห้องพักระบบ 201

2. สามารถเล่นเน็ตในหอพักได้ มัดจำ 200 หยวน และ ค่าเน็ตต่อเดือน 100 หยวน

3. ภายในตึกมีสาธารณูปโภคส่วนรวม ห้องอาหารสำหรับนักเรียนต่างชาติ และ ห้องครัวรวม

4. เครื่องซักผ้าต้องใช้บัตรซักผ้า ราคา 40 หยวน มัดจำ 10 หยวน ซักครั้งละ 3หยวน อบผ้า 6 หยวน

5. ค่าที่พักต่อเทอม 135 วัน ประมาณการ


 


The International Cultural Exchange Center (SISU Hotel)

Double room: 75 RMB per person per day; Single room: 160 RMB per day.
For less-than 3 month short-term programs: Double room 70 RMB/person/day; Single room: 140 RMB/day.
★ The accommodation fees of the above university dormitories are paid by semester and will not be refunded if you leave during the semester.

 

1. โทรศัพท์ในห้องพักระบบ 201

2. สามารถเล่นเน็ตในหอพักได้ ค่าเน็ตต่อเดือน 80 หยวน

3. ภายในตึกมีสาธารณูปโภคส่วนรวม ห้องอาหารสำหรับนักเรียนต่างชาติ และ ห้องครัวรวม

4. เครื่องซักผ้าใช้บริการฟรี

5. ค่าที่พักต่อเทอม 135 วัน ประมาณการ

6.ที่พักใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเพียง 5 นาที

 


 

เอียดเพิ่มเติม เปิดเรียน ปีละ 2 ครั้ง เดือน มีนาคม และ กันยายน ควรสมัครเรียนล่วงหน้าเพื่อจองหอพักในมหาวิทยาลัย


เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1.  พาสปอร์ต ตัวจริง หรือ สำเนา 2 ใบ (สำเนาไม่ต้องเซ็นต์รับรอง)
2.  รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ
3.  ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)


ช่องทางการสมัคร
1.เข้ามาสมัครด้วยตัวเองที่ศูนย์ โดยนำเอกสารข้างต้นมายื่นในวันสมัคร
2.สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์ http://www.banjean.com/student_register.php เมื่อทางศูนย์ได้รับใบสมัครออนไลน์ของน้อง จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งถึงเอกสารที่ต้องใช้และขั้นตอนต่างๆ

 

มหาวิทยาลัยต่างๆ
Bookmark and Share